REGULAMENT CONCURS FACEBOOK
“Celebrino Event, alaturi de voi!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului ”Celebrino Event, alaturi de voi!” (denumit in continuare„Concursul”) este Celebrino Event, cu sediul in Bucuresti, Str. Soldat Tunsu Petre, nr. 11, bl. A, ap. 61. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
Concursul va fi operat prin intermediul S.C. Celebrino Event  S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Soldat Tunsu Petre, nr. 11, bl. A, ap. 61, Bucuresti, C.U.I. 38995867, inregistrata cu Nr. Ord. Reg. Comertului J40 /3358 /2018

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada 11 noiembrie – 23 decembrie 2019 pe pagina de Facebook Celebrino Event, https://www.facebook.com/CelebrinoEventRO38995867/

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.
Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Celebrino Event de pe Facebook. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 11 noiembrie – 23 decembrie 2019, astfel:
1. Intra pe pagina Celebrino Event de pe Facebook
2. Da like paginii de mai sus.
3. Trimite un mesaj privat catre Celebrino Event cu tipul evenimentului, data planificata si locatia unde va fii desfasurat.
4. Pentru a fi siguri ca data evenimentului dvs se va rezerva, va recomandam sa semnati un contract de prestari servicii cu societatea Celebrino Event. Acest aspect nu este obligatoriu pentru a putea participa la concurrs, insa ne rezervam dreptul ca in lipsa unui contract semnat, in cazul in care veti fi desemnat castigator al unuia dintre premiile oferite ne rezervam dreptul de a oferii premiul castigat doar daca data evenimentului dvs cu care v-ati inscris in concurs va fi disponibila in momentul extragerii. Daca la data extragerii vor exista mai multi participanti cu acceasi data a evenimentului, prioritatea pentru prestarea serviciilor noastre, vor avea participantii cu contract incheiat.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se va acorda ca premiu:
– 1x pachet complet sonorizare + DJ + solist vocal pentru nunta in valoare de 2500 lei
– 1x pachet complet sonorizare + DJ + solist vocal pentru botez in valoare de 1600 lei
– 8x voucher discount de 10% din pachetele de sonorizare DJ + solist vocal.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorul va fi desemnat prin extragere live pe pagina de facebook a concursului. Toti participantii la concursul ” Celebrino Event, alaturi de voi!” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 23.12.2019 dupa incheierea jurizarii, astfel: li se va afisa numele pe pagina Celebrino Event de pe Facebook intr-o postare dedicata.
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 23 decembrie 2019, ora 16:00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Celebrino Event. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/CelebrinoEventRO38995867/

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor castigatori ai Concursului.

SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Celebrino Evet si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.